การให้ความรู้ในเรื่องของอาชญากรรมและภัยคุกคามทางไซเบอร์

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าให้ความรู้ในเรื่องของอาชญากรรมและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนนำบัตรประจำตัวประชาชนในการร่วมทำกิจกรรม และร่วมเข้าแถวพร้อมกัน ณ หอประชุมธัชมุนี

หมายเหตุ : ใช้เวลาในส่วนของพิธีการหน้าเสาธง โดยเริ่มเรียนในเวลา 08.10 น.