ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[download id=”12241″]

[download id=”12244″]

[download id=”12246″]