ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[download id=”11834″]

[download id=”11839″]

[download id=”11840″]