fbpx

ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ (อัปเดต 14/06/2563)

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ

อัปเดต 15/06/2563

ตารางเรียน

ตารางสอน


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวนักเรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์