เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาจักรยาน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสา […]

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (อัปเดตวันที่ 5 มี.ค. 2563)

ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบในวันที่ 7-8 มีนาคมกรุณาอ่านและปฏิบัติตามประกาศการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

***ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในวันสอบ แ […]

1 2