ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

12 มิถุนายน 2563

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (อัปเดตวันที่ 5 มี.ค. 2563)

ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบในวันที่ 7-8 มีนาคมกรุณาอ่านและปฏิบัติตามประกาศการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

Ratchanon Panmas

5 มีนาคม 2563

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

***ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในวันสอบ แ […]

Ratchanon Panmas

28 กุมภาพันธ์ 2563