ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

อัพเดต : 14 พฤษภาคม 2563

[download id=”4305″ show_count=”true”][download id=”4330″ show_count=”true”]