fbpx

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครเข้าศึกษาต่อ, ม.1, ม.4