ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

อัพเดต : 14 พฤษภาคม 2563เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14 พฤษภาคม 2020
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครเข้าศึกษาต่อ, ม.1, ม.4