กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

19 พฤษภาคม 2565

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

18 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ *** ขอความกรุณาอ่านประกาศให้ […]

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

29 มีนาคม 2565

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

28 มีนาคม 2565

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

19 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแล […]

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

10 มีนาคม 2565

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

9 มีนาคม 2565

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ ป.6 ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภา […]

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

11 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ ผลการสอบวัดความรู้ฯ เรียงลำดับ […]

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

11 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

30 ตุลาคม 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

9 มิถุนายน 2564
1 2 4