ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบวัดความรู้ ป.6 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ
การสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

Ratchanon Panmas

16 มกราคม 2564

Ratchanon Panmas

15 มกราคม 2564

การสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข 15/01/2564)

การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Ratchanon Panmas

15 มกราคม 2564

Ratchanon Panmas

4 มกราคม 2564

Ratchanon Panmas

12 พฤศจิกายน 2563

Ratchanon Panmas

18 ตุลาคม 2563

Ratchanon Panmas

8 ตุลาคม 2563

Ratchanon Panmas

8 ตุลาคม 2563
1 2 8